Tamén realizamos reparacións  de  todo  tipo, para  as  que  dispoñemos do mellor

                                                                   persoal e  maquinaria,  nas  imaxes  pódese ver a  reaparación estructural dun barco

                                                                   onde foi realizada de novo a zona de popa, así como a sustitución  da Roda.